Залишити Запит

Дозвіл на працевлаштування


Дозвіл на працевлаштування

Партнери Феміди надають послуги з оформлення дозволу на працевлаштування для іноземних громадян.

Якщо Ви компанія, яка планує прийняти на роботу іноземного громадянина, то першим кроком у цьому напрямку має стати оформлення дозволу на працевлаштування конкретного майбутнього співробітника.

Дозвіл на працевлаштування іноземця - документ надає роботодавцю право тимчасово використовувати працю іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді.

Дозвіл на працевлаштування іноземця видається Державним центром зайнятості, в разі відсутності в країні (регіоні) працівників, спроможних виробляти відповідні роботи, або наявності достатніх підстав для доцільності використання праці іноземця.

Дозвіл на працевлаштування видається терміном до одного року. Цей термін може бути продовжений, для чого роботодавець звертається до відповідного центру зайнятості не пізніше, ніж за місяць до закінчення терміну дії виданого дозволу. Після закінчення терміну дії дозвіл на працевлаштування повертається роботодавцем до відповідного центру зайнятості.

За розгляд заяви про надання дозволу на працевлаштування іноземця і продовження терміну його дії з роботодавця стягується плата в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Рішення про надання дозволу на працевлаштування або відмову в ньому приймається у термін не пізніше 30 днів з дня подачі повного пакету документів до Державного центру зайнятості.

Основні вимоги до роботодавця:

 • реєстрація платником страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • відсутність заборгованості перед Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах).

Основні вимоги до іноземця:

 • документально підтверджене наявність вищої освіти або необхідної кваліфікації;
 • відсутність судимості;

Дозвіл на працевлаштування не потрібний:

 • іноземним громадянам, які отримали посвідку на проживання в Україні;
 • іноземним громадянам, які отримали статус біженця або особи, які подали заяви про надання статусу біженця (Закон України «Про біженців»);
 • іноземним громадянам, найнятим інвестором у межах і за посадами (спеціальностями), визначеними угодою про розподіл продукції (ст. 35 Закону України «Про угоди про розподіл продукції»);
 • фізичним особам, які в установленому законодавством порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності;
 • іноземному персоналу представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, зареєстрованих в Міністерстві економіки України, і які, відповідно до Додатку 2 до «Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні», мають службові картки, які видаються Департаментом Міжнародного торгово-економічного співробітництва Міністерства економіки України.

Примітки:

 • певна специфіка оформлення дозволів передбачена для внутрішньокорпоративних правонаступників - співробітників іноземних підприємств з держав - членів Міжнародної Організації Торгівлі, які тимчасово переводяться в Україну для надання послуг українським компаніям. Для внутрішньокорпоративних правонаступників дозвіл на працевлаштування оформляється терміном до 3 років;
 • дозвіл на працевлаштування є підставою для видачі іноземному громадянину довгострокової візи на в'їзд в Україну;
 • в разі використання праці іноземців без дозволу державної служби зайнятості України з підприємців, установ і організацій незалежно від форм власності державна служба зайнятості стягує штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Партнери Феміди надають комплекс юридичних послуг з отримання дозволу на працевлаштування для іноземця:

 • підготовка заяви про надання дозволу на працевлаштування;
 • підготовка обґрунтування доцільності використання праці іноземця;
 • підготовка проекту трудового договору (контракту);
 • підготовка довідки про те, що робоче місце або посада на яких використовуватиметься праця іноземця, не пов'язані з належністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці;
 • подача необхідного пакету документів до Державного центру зайнятості;
 • представлення інтересів роботодавця та іноземця на комісії;
 • отримання дозволу працевлаштування;
 • оплата мит і зборів.